Buscar
Buscar

Blog/Noticias

04/03/2020

As enfermeiras/os debemos  informar á cidadanía das medidas hixiénicas e preventivas sobre a epidemia do coronavirus (COVI-19). É fundamental, co fin de non favorecer un escenario de pánico entre a cidadanía. Desgraciadamente, existe unha sobreinformación en redes sociais e medios de comunicación, en moitas ocasións, distorsionada e desmesurada que en ocasións favorecen actos absurdos como a compra masiva de mascarillas.

As enfermeiras/os, que en moitos casos son o primeiro elo coa cidadanía nos centros sanitarios e permanecen en maior medida en contacto cos pacientes, requiren dunha especial protección ao ser os profesionais sanitarios responsables do coidado das persoas e pacientes.

DOCUMENTO CONSELLERÍA DE SANIDADE

COMUNICADO DO CONSEJO GENERAL DE ENFERMERÍA 

TELÉFONO DE INFORMACIÓN PARA A CIDADANÍA

No caso de dúbidas ou  necesidade de información a Xunta de Galicia ten habilitado o teléfono gratuíto 900 400 116 para as súas consultas.

SINTOMATOLOXÍA

Síntomas máis comúns: FEBRE, TOSE, DIFICULTADE RESPIRATORIA OU DISNEA. No caso de chegar dunha viaxe ou estar en contacto con persoas que veñan dunha área de risco e presenten os síntomas descritos recoméndase non acudir directamente ao hospital ou centro de saúde senón CONTACTAR TELEFONICAMENTE CO 061.

 RECOMENDACIÓNS XENÉRICAS: Hixiene de mans e Hixiene respiratoria

 • Lavar as mans frecuentemente con auga e xabón, ou utilizar unha solución hidroalcóholica.
 • Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca se non se teñen as mans limpas.  Practicar unha boa hixiene respiratoria: cando tusa ou esbirre tapar a boca e o nariz cun pano de papel, que inmediatamente hai que desbotar nunha papeleira, ou facelo contra a flexura do cóbado. Despois de tocar as secrecións respiratorias (esbirrar, tusir, uso de panos) e/ou obxectos contaminados deberá lavar ben as mans.
 • De ter síntomas de infección respiratoria (FEBRE, TOSE, DIFICULTADE RESPIRATORIA OU DISNEA) afastarse doutras persoas, polo menos manterse a 2 metros.
 • Non se recomenda o uso de mascarilla como medida de protección para persoas que non estean enfermas. Ao contrario, pode xerar unha sensación de seguridade que non é certa e a súa manipulación pode motivar máis risco por contacto con nariz, boca ou ollos.

RECOMENDACIÓNS SOBRE VIAXES

Seguindo o principio de precaución, recoméndase non viaxar ás zonas afectadas ou ás zonas de risco, a non ser que sea estritamente necesario, que neste momento son 4 rexións do norte de Italia (rexións de Lombardía, Véneto, Emilia-Romaña, Piamonte), China incluído Hong Kong e Macao, Corea do Sur, Singapur, Xapón e Irán.

RECOMENDACIÓNS SOBRE A PARTICIPACIÓN OU REALIZACIÓN DE EVENTOS

No estado actual de difusión da enfermidade, estando en fase de contención e tendo en conta o número de casos en España, e o seu control, non parece necesario dar unha recomendación xeral de suspensión de eventos.

Si convén pedir que todas aquelas persoas que presenten sintomatoloxía (FEBRE, TOSE, DIFICULTADE RESPIRATORIA OU DISNEA), por responsabilidade persoal e comunitaria, que non acudan a este tipo de actos. E aos organizadores destes eventos que deben extremar as medidas de limpeza e distribuír os consellos actuais de como actuar se un ten síntomas.

RECOMENDACIÓNS ESPECÍFICAS PARA PROFESIONAIS SANITARIOS

Os profesionais sanitarios, pola especial situación que teñen, xa que son a base do sistema que asegura  a atención sanitaria á poboación e, ao tempo, poden estar máis expostos por esta atención, deben ser obxecto de recomendacións específicas.

Por elo, e en consonancia coa Comisión de Saúde Pública e a Comisión de Coordinación Asistencial, en relación coa epidemia de Covid-19 e os novos casos aparecidos en algunhas áreas concretas de España recoméndase ás Organizaciones Colexiais, Sociedades Científicas e aos profesionais sanitarios, fundamentalmente profesionais médicos e de enfermería, que se absteñan de organizar e asistir, nas próximas semanas, a congresos, xornadas, seminarios ou cursos de formación de gran afluencia, para evitar que estas persoas, implicadas tan estreitamente no cuidado de pacientes, podan actuar á súa vez como transmisores desta enfermidade.

 Estas recomendacións adaptaranse, en todo caso, ás que se establezan a nivel internacional ou nacional tendo en conta a evolución da enfermidade.

 

Posted in Blog/Noticias by Noticias Enfermería Lugo
21/02/2020

El proyecto Nursing Now Galicia ha ganado en la categoría Acción Enfermera de la IV edición de los Premios Redacción Médica á Sanidade de Galicia. Se han premiado trece categorías diferentes para poner así en valor las múltiples perspectivas del sistema sanitario gallego. En el caso del premio a Nursing Now Galicia, el galardón ha sido recogido por los cuatro presidentes de los colegios de Enfermería de Galicia que integran la campaña gallega junto a la Consejería de Sanidad.

Este galardón supone el reconocimiento del interés que ha despertado esta iniciativa y una valoración muy positiva de las acciones que se están realizando en este grupo de trabajo. La candidatura de Nursing Now Galicia ha sido premiada por un prestigioso jurado compuesto por trece personalidades del ámbito sanitario, presidido por Jesús Aguilar Santamaría, presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos.

Nursing Now Galicia
Nursing Now es una iniciativa a nivel mundial a la que se han adscrito los Colegios Oficiales de Enfermería de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, junto a la Consejería de Sanidad de la Junta de Galicia, formando el grupo Enfermería Agora Galicia – Nursing Now Galicia. El proyecto arrancó en octubre de 2019 con el objetivo principal de visibilizar la profesión enfermera en la sociedad durante el año 2020, aprovechando que se celebra el Año Internacional de las Enfermeras y Matronas.

Enfermería Agora Galicia pretende que el gobierno y los pacientes valoren la labor de los/las enfermeros/as y fomenten su liderazgo con el propósito de reforzar la calidad de los cuidados y mejorar la salud de la población.

Para conseguir estos objetivos, desde el proyecto Nursing Now Galicia se cree fundamental la implicación de los/as enfermeros/as y matronas en las políticas globales de salud, incentivar su presencia en puestos de liderazgo y promover las oportunidades de desarrollo y la toma de decisiones en los ámbitos en los que pueden tener mayor protagonismo.

                       

Posted in Blog/Noticias by Noticias Enfermería Lugo
21/02/2020

De conformidade co previsto no artigo 35 dos Estatutos Colexiais,  a Xunta de Goberno adoptou o acordo de convocar eleccións, que terán lugar o próximo día 29 de marzo de 2020, para  a provisión de todos os cargos da Xunta de Goberno, de acordo coas seguintes pautas:

Calendario do proceso electoral:

 • Día 29-02-2020: Publicación convocatoria de eleccións.
 • Día 11-03-2020: Finalización prazo presentación de Candidaturas
 • Día 16-03-2020: Proclamación dos candidatos.
 • Día 23-03-2020: Fin exposición do Censo Colexial.
 • Día 26-03-2020: Exposición Censo definitivo
 • Día 29-03-2020: Celebración das eleccións.

ACTA DA CONVOCATORIA

Posted in Blog/Noticias by Noticias Enfermería Lugo
19/02/2020
El COE organiza cuatro sesiones de 90 minutos sobre:ALIMENTACIÓN Y HÁBITOS SALUDABLES A PARTIR DE LOS 65 AÑOS”
Días de celebración:

– 11 de Marzo: 1º grupo de 17h a 18:30 h y 2º grupo de 18:30 a 20:00 h

– 12 de Marzo: 1º grupo de 17 a 18:30 h y 2º grupo de 18:30h a 20:00 h

Programa Formativo:
 • Alimentación y cambios a partir de los 65
 • Envejecimiento saludable
 • Suplementación nutricional: una oportunidad para optimizar la salud del anciano sano.
Inscripción: hasta el 6 de Marzo llamando al colegio 982242450 o enviando un correo a colexio@enfermerialugo.org (indicando nombre y apellidos y en Asunto: Curso Alimentación)
Posted in Blog/Noticias by Noticias Enfermería Lugo
18/02/2020

El COE te invita a la conferencia organizada por SOMOS UNIDOS CONTRA EL CÁNCER el próximo día 27 de febrero de 2020.

 “Comunicarse con pacientes del siglo XXI y salir airoso del intento”

Impartida por Dª Mar Castro experta en habilidades de comunicación y pionera en la investigación y difusión de la NETiqueta en España.

Lugar: Salón de Plenos de la Diputación de Lugo

Horario: 19 horas

Posted in Blog/Noticias by Noticias Enfermería Lugo