Buscar
Buscar

Blog/Noticias

23/12/2019
Anúnciase as/os colexiadas/os que dentro dun mes convocaranse eleccións a Xunta de Goberno para o primeiro trimestre de 2020evitando que coincida co exame de oposición das enfermeiras/os especialistas do SERGAS.
Artigo nº 35, c) dos Estatutos
  • A Xunta de Goberno anunciará na páxina web do colexio, e na propia sede colexial, que se vai a proceder á convocatoria de eleccións, cun mes de antelación a efectuarse a mesma.
  • Dita convocatoria non poderá efectuarse nos meses de xullo e agosto nin no período do 15 de decembro ao 10 de xaneiro do ano correspondente, que se considerarán inhábiles a estes exclusivos efectos.
Posted in Blog/Noticias by Noticias Enfermería Lugo
22/12/2019
O COE de Lugo informa da publicación no DOG, da orde do 29 de novembro de 2019, pola que se aproba a modificación dos estatutos do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo, previamente publicados no DOG do 14 de decembro de 2005.
Un vez notificado aos colexiados e anunciado na páxina web, a Xunta de Goberno procederá os trámites para a convocatoria de eleccións, en base os mesmos.
Artigo nº 35, c)
  • A Xunta de Goberno anunciará na páxina web do colexio, e na propia sede colexial, que se vai a proceder á convocatoria de eleccións, cun mes de antelación a efectuarse a mesma.
  • Dita convocatoria non poderá efectuarse nos meses de xullo e agosto nin no período do 15 de decembro ao 10 de xaneiro do ano correspondente, que se considerarán inhábiles a estes exclusivos efectos.
Posted in Blog/Noticias by Noticias Enfermería Lugo
17/12/2019

Búscanse pediatras para traballar en Galicia

Santiago de Compostela, 15 de decembro 2019.– Ante as últimas novas en torno ao peche do Paritorio de Verín, a Asociación Galega de Matronas (AGAM) quere manifestar con este comunicado que:

  1. Apoiamos totalmente ao equipo de profesionais do Hospital de Verínque asumiu o pasado xoves un parto de urxencia, polo ben da nai e do bebé, sendo conscientes dos perigos asociados a un inminente parto “in itinere”.
  2. Rexeitamos a actitude da administración neste caso, xa que non se contaba cun protocolo específico de actuación no Hospital de Verínpara actuar da mellor forma posible ante situacións previsibles desde o anuncio do peche do paritorio, como a que aconteceu con este parto de urxencia.
  3. A nosa absoluta repulsa en relación á separación forzosa do bebé recén nado da súa naiunha separación realizada cunha urxencia desmedida en relación coas condicións clínicas do menor, segundo a información de que dispoñemos.A evidencia científica actual nos dí que a non separación e o mantemento do pel con pel débese realizar de forma inmediata e ininterrompida polo menos durante as dúas primeiras horas de vida. Esta separación forzosa que tivo lugar neste parto implica:
  • Para a nai: aumento de risco de hemorraxia postparto, dificulta o comezo e mantemento da lactancia, dificulta o vínculo e aumenta as posibilidades de sufrir tristeza e depresión postparto.
  • Para o recén nado, aumenta o risco de mala adaptación á vida extrauterina, aumenta o cortisol e estrés no bebé (e tamén na nai), aumenta tamén o risco de hipoglucemia, máis posibilidades de ingreso, peor adaptación cardiorrespiratoria, aumenta o risco de infección e de enterocolite necrotizante, e por suposto todos os riscos asociados a non establecer a lactancia materna e o vínculo.

Temos que incidir en que tamén é competencia das matronas atender ao neonatos de baixo risco. Así, de forma cotiá, os bebés que nacen sans non acostuman a coñecer ao pediatra ata o día seguinte ao nacemento. É moi grave o que aconteceu esta semana en Verín. Ademais da improvisación en canto ás xestións e responsabilidades dos profesionais involucrados, vulnerouse un dos principios fundamentais da medicina: “primum non nocere” ou o primeiro é non facer dano. Como matronas e en base á evidencia científica actual sabemos que separar a un bebé recén nado en bo estado de saúde da súa nai vulnera totalmente este principio. E sobre todo, cando o bebé podería quedar ao coidado de especialistas, matronas, que poderían acompañalo e velar porque todo transcorrera correctamente ata que ambos, nai e fillo, puideran ser trasladados a Ourense, minimizando así os riscos para a saúde de ambos.

A AGAM súmase á procura de pediatras

Despois das declaracións a medios de Alberto Núñez Feijoo, presidente da Xunta de Galicia, nas que mencionou que no caso de atopar pediatras se lles contrataría e valoraríase a reapertura do servizo de partos en Verín, desde a AGAM decidimos aportar o noso gran de area. Así, co obxectivo de velar pola saúde reprodutiva de tódalas mulleres galegas e os seus bebés, incluídas as do rural galego, estamos a contactar coas principais sociedades pediátricas a nivel nacional e internacional, para informarlles sobre os postos vacantes da especialidade de pediatría no Hospital de Verín. Agardamos que dalgún xeito, se consiga atopar profesionais para que volte a funcionar este servizo fundamental para a poboación da Galicia rural.

Asinado:

A directiva da Asociación Galega de Matronas

#PrecisamosParitorioenVerín

#SOSsanidadepública

 #matronasgalegas

 #moitoqueaportaraosistema  

Posted in Blog/Noticias by Noticias Enfermería Lugo
11/12/2019

El grupo Enfermería Agora Galicia ha celebrado, en el salón de actos de la Consejería de Sanidad, la I Jornada Nursing Now Galicia. Los presidentes de los Colegios de Enfermería de toda Galicia (A Coruña, Inés López; Lugo, Lourdes Bermello; Pontevedra, Carlos Fernández y Ourense, Ascensión Pérez Sampayo) y el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, presentaron el evento, resaltando el objetivo de que la profesión se visibilice durante el próximo año 2020 y que ocupe el liderazgo del sistema sanitario.

El máximo representante de la profesión a nivel estatal destacó el trabajo de los enfermeros gallegos, que se desarrolla, dijo, “en condiciones difíciles por la insuficiente ratio que sufrimos en todas las comunidades”. Afirmó que en Galicia este problema está “agudizado” ya que está a la cola en el número de profesionales por pacientes, solo por delante de Murcia y Andalucía. Pérez Raya exigió al Gobierno central el desarrollo de la prescripción enfermera y pidió la colaboración de todas las administraciones y del colectivo, en general, porque, dijo, “el futuro es de la enfermería y nadie lo puede contener”.

La conferencia inaugural corrió a cargo de la representante de la campaña en Europa y miembro de la junta directiva de la misma, Adelaida Zabalegui. Después, miembros del movimiento en Galicia, Cantabria y a nivel estatal participaron en una mesa redonda. Para terminar la jornada, la responsable de grupo Nursing Now Galicia, Lourdes Bermello, presentó las 86 acciones que el grupo inicial, integrado con más de 30 profesionales de múltiples organizaciones gallegas, desarrollarán en la comunidad autónoma el próximo año 2020 dentro de la campaña e invitó a participar a todas las organizaciones y a los profesionales.

Campaña
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Consejo Internacional de Enfermeras, líderes del ámbito de la salud, junto con Burdett Trust for Nursing (UK) impulsaron esta campaña global llamada Nursing Now con el objetivo de pedir a los gobiernos, profesionales sanitarios y usuarios de los servicios que valoren más a las enfermeras y aboguen por su liderazgo para mejorar la calidad de los cuidados y de la salud de la población. Galicia, a través del grupo Enfermería Agora Galicia ya ha comenzado a trabajar en conseguir algunos de los objetivos principales del proyecto: desarrollo formativo, innovación en la Enfermería e influencia de las enfermeras y matronas en las futuras políticas de salud.

Posted in Blog/Noticias by Noticias Enfermería Lugo
02/12/2019
Publicación no DOGA da RESOLUCIÓN do 21 de novembro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se fan públicas as puntuacións provisionais da fase de concurso do proceso selectivo para o ingreso na categoría de enfermeiro/a, convocado mediante a Resolución do 1 de marzo de 2018.
Cada aspirante poderá consultar, ademais, o detalle da puntuación obtida nas distintas epígrafes do baremo, no seu expediente electrónico persoal en Fides/expedient-e/sección de procesos.
Posted in Blog/Noticias by Noticias Enfermería Lugo