Buscar
Buscar

Blog/Noticias

29/07/2021

Todos los profesionales que integran el dispositivo de vacunación frente al Covid-19 han recibido la medalla de oro de Galicia 2021.

Esta 37º edición de las Medallas de Galicia reconoce así «el trabajo y compromiso de estos profesionales» con un único premio, la Medalla de Ouro, que fue entregada a Dña. Yolanda Moares de mano del rey Felipe VI, el presidente del Gobierno, D. Pedro Sánchez, y del presidente de la Xunta de Galicia, D. Alberto Núñez Feijóo, entre los aplausos emocionados de los más de 300 asistentes en pie. A continuación, la portavoz de los premiados ha dirigido unas palabras a los presentes a los que ha agradecido el reconocimiento.

 Vídeo de presentación

Desde la Xunta de Galicia se ha querido contar con una representación de todos los colectivos implicados en el dispositivo, poniendo en el centro del escenario a quince profesionales de Enfermería, celadores, auxiliares de Enfermería, personal administrativo, Protección Civil, personal de los recintos de vacunación masiva, médicos, Policía Nacional, Autonómica y Local; Guardia Civil, dirección general de Salud Pública, informática, logística y 061. La portavoz de todos ellos ha sido la enfermera del área sanitaria de Santiago y Barbanza, Dña. Yolanda Moares.

Moares ha recordado la ilusión y los nervios que sintieron, tanto ella como su compañera Dña. Beatriz Martínez, el pasado 27 de diciembre cuando tuvieron la responsabilidad de administrar la primera dosis de la vacuna contra la Covid-19 a Nieves Cabo, que estaba presente en el acto, en la residencia compostelana Porta do Camiño. «Sentiamos que todo comezaba a cambiar, que puñamos en marcha un proceso extremadamente complicado pero moi xeneroso», explicó la enfermera.

 

Además, también ha tenido palabras las compañeras y compañeros que, cubriendo a todas las que forman parte del dispositivo de vacunación, siguen manteniendo la buena marcha de los centros de salud de Galicia, haciendo posible que se mantenga la buena marcha del ritmo de vacunación. «A medalla é tan súa coma nosa», dijo Yolanda.

La enfermera no ha querido terminar su intervención sin reivindicar el papel de la Enfermería en la Sanidad Pública: «Nesta pandemia deixamos claro que as enfermeiras e enfermeiros estamos chamadas a máis. Puxeron nas nosas mans a responsabilidade de vacinar a toda a poboación e estivemos á altura. Como o estaremos para tódolos retos que temos por diante». Rematou recordando que as enfermeiras «traballamos por e para a xente a pesares das moitas horas de cansazo acumulado» e que para ela, «é un orgullo formar parte desta profesión».

Posteriormente ha intervenido el presidente de la Xunta de Galicia, D. Alberto Núñez Feijóo, quien, emocionado, ha reconocido que «estos profesionales han sabido estar, y lo siguen estando, al lado de toda Galicia». También ha resaltado que con su trabajo han contribuido decisivamente a que en Galicia se empiece a ver la luz al final del túnel y ha repasado el papel y responsabilidades de cada uno de los sectores profesionales implicados en la campaña de vacunación, resaltando que estamos ante un «dispositivo modélico». Para cerrar su intervención, Feijóo ha agradecido a «todo el dispositivo de vacunación que nos impulsa a afrontar el final de esta pesadilla» y ha pedido al presidente Sánchez el «respaldo a todos los grandes retos que Galicia tiene por delante en el camino de la reactivación».

El acto se ha cerrado con la intervención de D. Pedro Sánchez que, después de recordar la importancia del Camino de Santiago en el día del Xacobeo, ha recordado que las/os profesionales homenajeados con la Medalla de Galicia de Ouro 2021, Galicia es la segunda comunidad autónoma del país con mayor número de dosis de la vacuna contra la Covid-19 administradas. «Estamos agradecidos a todo el personal sanitario y hemos aprendido el valor incalculable de la investigación y la ciencia», ha resaltado el presidente.

Con una nueva ovación de los invitados y sonando el Himno de Galicia, interpretado por la banda de música Garufa Blue Devils, se cerró el solemne acto en el Museo Gaiás de la Cidade da Cultura. El rey Felipe VI y el presidente del Gobierno saludaron a su salida a la primera vacunada en Galicia, Dña. Nieves Cabo.

 

Posted in Blog/Noticias by Noticias Enfermeria Lugo
29/07/2021

A Asociación Galega de Matronas desexa expoñer neste comunicado o seu total desacordo co comunicado realizado polo Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) sobre a Reforma de la Ley del Aborto, no que rexeita e considera moi desafortunado o concepto de “violencia obstétrica” (VO).

A violencia obstétrica existe

Desde a AGAM precisamos expresar que:

 1. A violencia obstétrica é un tipo de violencia exercida sobre as mulleres recoñecida por organismos e entidades como a ONU ou a OMS. Tamén sociedades científicas como a FAMEcolexios de enfermería e asociacións de matronas, así como asociacións de usuarias están a posicionarse sobre a existencia da VO no noso país. A VO existe, negala é non recoñecela, polo que quen a nega faise cómplice de quen a exerce.
 2. Os profesionais sanitarios que traballamos na saúde sexual e reprodutiva das mulleres debemos garantir que se cumpla a Lei de saúde sexual e reproductiva e a Lei de Autonomía do Paciente. Máis de 10 anos despois da súa publicación, a Estratexia de Atención ao Parto normal (EAPN) non remata de implantarse. A VO ponse de manifesto deste xeito no sistema sanitario, tanto na sanidade pública coma na privada, coas actuacións hiperintervencionistas, alonxadas da evidencia científica actual. A isto engádese a falta de rigor á hora de respectar os dereitos das usuarias e no problema de comunicación existente nas consultas, ao non recoñecer e respectar a autonomía das mulleres na toma de decisións sobre a súa saúde sexual e reprodutiva.
 3. Entendemos a violencia obstétrica como unha modalidade da Violencia de Xénero, pois estas actuacións sanitarias obsoletas, derivan dunha atención paternalista e a aplicación dunha visión androcentrista dos procesos reproductivos das mulleres. Recoñecer e saber identificar a violencia obstétrica implica un cambio de perspectiva, poñendo á muller e ao bebé no centro do proceso. Por exemplo, estamos a falar de VO cando:
  • non se cumplen as recomendacións respecto á taxa de episiotomías, cesáreas ou induccións do traballo de parto que indica a EAPN.
  • cando se practican manobras desaconselladas como a Maniobra de Kristeller.
  • se infantiliza á muller ou se obvia o seu consentimento nas prácticas clínicas habituais.
  • non se ofrece o trato, información e acompañamento adecuado a mulleres que pasan por un aborto espontáneo ou unha ILE.
  • se nega o acompañamento.
  • se separa o binomio nai/recén nado sen xustificación.
 4. Os propios profesionais sanitarios que traballamos na atención ao embarazo e ao parto tamén sufrimos a miúdo esta violencia. Sentímonos cómplices ou partícipes da mesma, chegando incluso a quedar traumatizados tras ser testigos de prácticas abusivas e/ou violentas nun momento de máxima vulnerabilidade para as mulleres. Neste senso, as matronas sentímonos tamén víctimas desta violencia cando non se nos permite traballar en base ás nosas competencias e autonomía, presas dunha xerarquía vertical instaurada na infraestructura sanitaria. Esta xerarquía considerámola errónea por manter patróns obsoletos, pois as nosas  competencias profesionais son propias, non estando ligadas meramente ao cumprimento das órdes médicas, senón da adecuada Lex Artis do noso ámbito competencial.
 5. A administración debe velar por dotar de suficientes recursos ao sistema sanitario e en concreto a atención ao embarazo, ao parto e postparto xa que non facelo contribúe a perpetuar a violencia obstétrica. Por eso dende a AGAM vimos reclamando á administración dende hai tempo:
  • unha mellora das condicións de traballo das matronas
  • ratios adecuados matronas/mulleres:
   • nos centros de saúde, que garantan o dereito de todas as mulleres a ter unha matrona de referencia en toda a súa etapa vital.
   • nos paritorios, que garantan que toda muller teña unha matrona para ela soa no seu parto (ONE to ONE).
   • nas plantas de maternidade.
  • a participación do noso colectivo en todos os procesos, trámites, elaboración de informes, protocolos e recomendacións relacionados coa saúde sexual e reprodutiva das mulleres.

O camiño a seguir para erradicar a violencia obstétrica

Por todo o exposto, solicitamos aos organismos e autoridades competentes que realicen o que sexa necesario para:

 • Dar cumprimento ao dictamen do Comité CEDAW contra España sobre violencia obstétrica.
 • Destinar os recursos suficientes á atención ao parto para:
  • acabar coa falta de matronas e infraestructuras adecuadas e garantir así unha atención de calidade.
  • promover a formación continua de profesionais en prácticas sanitarias respaldadas pola evidencia científica, seguindo a liña da EAPN.
 • A continuación e actualización da Estrategia de Atención al Parto Normal e Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva, facéndoa de obrigado cumprimento tanto na sanidade pública como privada mediante a transparencia nos datos obstétricos dos centros: supervisión, recollida e publicación de indicadores de atención ao parto da EAPN ,que sirvan de avaliación e planificación dos cambios necesarios para mellorar os indicadores no seu caso e de fácil acceso para a poboación, en especial para as mulleres, a nivel de hospitais tanto públicos como privados,que lles sirva de referente para decidir en que centro queren ser atendidas.
 • A actualización obrigatoria e periódica (cada 5 anos) de protocolos hospitalarios e Plans de saúde da muller conforme ás recomendacións actualizadas, tanto en hospitais públicos como privados.
 • Garantir o requisito do consentimento informado antes de cada intervención, tal e como indica a Lei de autonomía do paciente e a Lei do consentimento informado.

Recoñecer a VO é o primeiro paso para erradicala

Para concluir, instamos ao CGCOM a recoñecer a existencia da violencia obstétrica, co ánimo de restablecer a necesaria confianza entre profesionais e usuarias, e por respecto ás vítimas deste tipo de violencia. Animamos ao sector médico a traballar en equipo, xunto con outros profesionais e a ter en conta ás usuarias do sistema sanitario, para mellorar a asitencia ao parto en España con incidencia directa na saúde a corto, medio e longo prazo das mulleres e recén nados e, polo tanto, da sociedade en xeral.

A realidade que viven miles de mulleres non se pode negar cun simple comunicado. O asunto que nos ocupa é moito máis complexo e require de todos os profesionais que realizamos asistencia sanitaria na área de xinecoloxía e obstetricia que tomemos en serio as reclamacións e denuncias realizadas xa non só por pacientes a título individual, se non por colectivos, entidades e sociedades científicas a nivel nacional e internacional.

É hora de deixar de mirar a outro lado e formar parte da solución.

DESCARGA AQUÍ O COMUNICADO EN PDF

Ligazóns de interese

 

Posted in Blog/Noticias by Noticias Enfermeria Lugo
15/07/2021

Publicada la ORDEN de 9 de julio de 2021 por la que se regula y se inicia el procedimiento para la acreditación de las/los enfermeras/os para la indicación, uso y autorización de la dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano.

Aplicable al profesional de enfermería responsable de cuidados generales y especializados que ejerza su actividad profesional en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, con independencia del carácter público o privado de los centros.
También de aplicación para la acreditación de las/los enfermeras/os que, a pesar de no desarrollar en la actualidad su actividad profesional, tengan su residencia habitual en nuestra comunidad.

Esta orden entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de Galicia.

Requisitos para la obtención de la acreditación

 • a) Estar en posesión del título de grado o diplomatura en Enfermería, o de Ayudante Técnico/a Sanitario/a, o equivalente, además del título de Enfermero/a Especialista cuando se trate del profesional de enfermería responsable de cuidados especializados.
 • b) Cumplir alguno de los siguientes requisitos:
  1º. Tener una experiencia profesional acreditada mínima de un año.
  2º. Haber superado el curso de adaptación ofrecido por la Administración sanitaria de manera gratuita que implique la adquisición de las competencias necesarias para indicar, usar y autorizar la dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano (apartados 1.a) y b) del anexo I del Real decreto 954/2015, de 23 de octubre.)

La acreditación será realizada íntegramente a través de medios electrónicos, y declarada actuación administrativa automatizada.

Procedimiento para la acreditación

a) Alta en la Oficina Virtual del Profesional (sistema informático Fides/expedient-e).
b) Tener inscritos y acreditados documentalmente en dicho sistema informático los requisitos necesarios.

El/la profesional enfermero/a o enfermero/a especialista, en activo o con reserva de plaza en instituciones sanitarias del SERGAS o en entidades públicas adscritas a la Consellería de Sanidad, estará eximido de presentar nuevamente la titulación. Lo mismo será aplicable al/a la profesional que figure admitido/a en las listas vigentes de selección temporal de las categorías de enfermero/a o enfermero/a especialista.

Para acceder a Fides/expedient-e, y registrar debidamente los requisitos, se seguirán las instrucciones que figuran en los anexos I y II de la publicación.

Curso de adaptación
El curso de adaptación será programado y gestionado por la Agencia Gallega para la Gestión del Conocimiento en Salud (ACIS),
de acuerdo con las directrices que establezca el centro directivo del SERGAS con competencias en materia de asistencia sanitaria. La persona titular de este centro directivo aprobará el programa formativo del curso.
La primera convocatoria para la inscripción en este curso será anunciada en el DOG, publicándose en la página web del SERGAS y de ACIS las convocatorias sucesivas.

PUBLICACION DOG Nº 134

Posted in Blog/Noticias by Noticias Enfermeria Lugo
15/07/2021
RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2021, por la que se publican la relación definitiva de admitidos/as y excluidos/as y los resultados definitivos de baremación en el proceso de actualización de las listas de aspirantes para la formalización de nombramientos temporales en puestos de trabajo de personal FUNCIONARIO SANITARIO sanitario de la escala de SALUD PÚBLICA y administración sanitaria (Ley 17/1989, de 23 de octubre ).
Mediante la Resolución de 18 de mayo de 2021 (DOG nº 98, de 27 de mayo ), se publicaron la relación provisional de solicitantes admitidos/as y excluidos/as y los resultados provisionales de baremación en el proceso de actualización de las listas de aspirantes para la formalización de nombramientos temporales en puestos de trabajo de personal funcionario sanitario de la escala de salud pública y administración sanitario.
Las listas con el número de orden y la puntuación definitiva obtenida por las personas aspirantes admitidas están publicadas, a la disposición de las personas interesadas, en la página web del Servicio Gallego de Salud (www.sergas.es). Además, el estado de cada solicitud puede ser consultado por el/la aspirante en su expediente electrónico personal en Fides/ expedient-y/sección de procesos.
Posted in Blog/Noticias by Noticias Enfermeria Lugo
13/07/2021

El miércoles 14 de julio a las 16:30 está programado un webinar con el objetivo de trasladar a los profesionales del Servizo Galego de Saúde información sobre el desarrollo de la Ley 3/2021, del 24 de marzo que regula la Eutanasia.

Esta Ley incluye dentro de la cartera común de Servicios del Sistema Nacional de Salud la prestación de ayuda para morir.

Esta conferencia se emitirá en directo en el canal de Youtube de ACIS en la siguiente dirección: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q6UyeJwWEwM

Posted in Blog/Noticias by Noticias Enfermeria Lugo