Buscar
Buscar

Blog/Noticias

25/11/2019
DOGA de 25 de Novembro, da Resolución do 13 de novembro, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se declaran, con carácter definitivo, as personas aspirantes admitidas e excluídas, asi como as exentas e non exentas do exercicio de lingua galega, e se nomean os tribunais calificadores no concurso-oposición para o ingreso en diversas especialidades da categoría de enfermeira/o especialista:
  • Enfermeira/o especialista en enfermería familiar e comunitaria
  • Enfermeira/o especialista en enfermería pediátrica
  • Enfermeira/o especialista en enfermería do traballo
  • Enfermeira/o especialista en enfermería de saúde mental
  • Enfermeira/o especialista en enfermería obstétrico-xinecolóxica
Ademais, o estado de cada solicitude pode ser consultado pola/o solicitante no seu expediente electrónico persoal en Fides/expedient-e/sección de procesos.
Posted in Blog/Noticias by Noticias Enfermería Lugo
25/11/2019

GRATUITA el 27 de noviembre de 2019. Salón de Actos del Hospital Lucus Augusti de Lugo

 “LIDERAZGO ENFERMERO EN ATENCIÓN PRIMARIA Y EL SECTOR SOCIOSANITARIO”
 INSCRIPCIÓN: GRATUITA, envía un correo a colexio@enfermerialugo.org, llamando al 982242450- 683680910. (Es necesario inscribirse para realizar el diploma acreditativo).
Posted in Blog/Noticias by Noticias Enfermería Lugo
24/11/2019

Programa de actividades para conmemorar o 25N en Lugo, Día Internacional contra a Violencia de Xénero. 

“A violencia sexual contra as mulleres e nenas teñen a súas raíces en séculos de dominación masculina. Non esquezamos que as desigualdades de xénero que alimentan a cultura da violación son esencialmente unha cuestión de desequilibrio de poder”. — António Guterres, Secretario General de la ONU

Descargar (PDF, 620KB)

Posted in Blog/Noticias by Noticias Enfermería Lugo
14/11/2019

El próximo 30 de noviembre, en la Escuela de Enfermería de Lugo, se celebra  el III Congreso provincial para pacientes con cáncer y su entorno familiar: “Los colores del cáncer” 

Organiza: Somos unidos contra el cáncer

Descargar (PDF, 2.71MB)

 

Posted in Blog/Noticias by Noticias Enfermería Lugo
11/11/2019

Publicada a convocatoria do proceso selectivo para o ingreso,  pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo de grao medio da escala de técnicos facultativos de servizos social, especialidade enfermaría, da administración Xeral da Comunidad Autónoma de Galicia, (subgrupo A2). DOGA de 6 de novembro.

O modelo de solicitud estará á disposición de todas as persoas que desexen participar no proceso selectivo no portal web corporativo fuuncionpublica.xunta.gal, seguindo a ruta «procesos selectivos»–«Xeración e presentación de solicitudes de procesos selectivos», debendo o solicitante de disponer dun certificado dixital da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre (FNMT),DNI electrónico ou Chave365.

Prazo para presentar as solicitudes: será de vinte (20) días hábiles, que se contarán a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

VER DOGA

 

Posted in Blog/Noticias by Noticias Enfermería Lugo