Buscar
Buscar

PREMIO MURALLA 2020: Traballos de investigación e artígos científicos da profesión enfermeira

02/01/2020

El COE de Lugo convoca o “Premio Muralla”, fecha límite de presentación  ata o 7 de abril de 2020.

Bases da convocatoria

OBXECTIVO
Fomentar a investigación e a participación dos colexiados en actividades científicas relacionadas coa profesión enfermeira. Os traballos deberán ser inéditos, non serán obxecto destes premios os traballos subvencionados por outras entidades científicas ou comerciais, nin as teses doutorais presentadas a tal fin, nin traballos que previamente fosen premiados noutros certames.
1. CATEGORÍA CIENTÍFICA: premio a traballos de investigación: estudos observacionais, experimentais, revisións sistemáticas da literatura, meta-análise, etc.
  • 1º Premio de 1000 €
  • 2º Premio de 750 €
2. ARTICULO CIENTÍFICO: mellor artigo científico publicado entre abril de 2019 ata abril de 2020 nunha revista relacionada coa profesión enfermeira.
  •  Premio de 500 €
 3. CATEGORÍA XERAL: premio a relatos e traballos inéditos relacionados con outros ámbitos da profesión enfermeira.
  • Premio de 500€
4. ACCÉSIT ALUMNOS: premiar a traballos presentados polos alumnos da Escola Universitaria de Enfermería de Lugo.
  • 1º- Premio de 500 €
  • 2º- Premio de 500 €
Posted in Blog/Noticias by Noticias Enfermería Lugo