Buscar
Buscar

OPE: Admitidas/os, exentas/os de galego e nomeamento tribunais enfermeriras/os especialistas

25/11/2019
DOGA de 25 de Novembro, da Resolución do 13 de novembro, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se declaran, con carácter definitivo, as personas aspirantes admitidas e excluídas, asi como as exentas e non exentas do exercicio de lingua galega, e se nomean os tribunais calificadores no concurso-oposición para o ingreso en diversas especialidades da categoría de enfermeira/o especialista:
  • Enfermeira/o especialista en enfermería familiar e comunitaria
  • Enfermeira/o especialista en enfermería pediátrica
  • Enfermeira/o especialista en enfermería do traballo
  • Enfermeira/o especialista en enfermería de saúde mental
  • Enfermeira/o especialista en enfermería obstétrico-xinecolóxica
Ademais, o estado de cada solicitude pode ser consultado pola/o solicitante no seu expediente electrónico persoal en Fides/expedient-e/sección de procesos.
Posted in Blog/Noticias by Noticias Enfermería Lugo