Buscar
Buscar

OPE MATROAS: Publicado o provisional de admitido/excluidos

03/12/2015
noticias

Publicado no DOG o listado  provisional de aspirantes admitidos e excluídos, así como os
exentos e non exentos do exercicio de lingua galega, no concurso-oposición para a categorías
de persoal estatutario de Enfermeiro/a especialista en obstetricia e xinecoloxía, convocado pola
Resolución do 17 de xuño de 2015.


www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151201/AnuncioG0003-251115-0003_gl.html
As listas coa relación provisional de admitidos/as e excluídos/as, con indicación do motivo de
exclusión, e os/as declarados/as exentos/as e non exentos/as da realización do exercicio de
lingua galega, poderán examinarse na páxina web do Servizo Galego de Saúde
Ademais, o estado de cada solicitude pode ser consultado polo/a solicitante no seu expediente
electrónico persoal en Fides/expedient-e/sección de procesos.

Posted in Blog/Noticias by Noticias Enfermeria Lugo