Buscar
Buscar

Movilización en apoyo a los enfermeros/as de los (PAC) el 21 de febrero

14/02/2018
El COE apoya las reivindicaciones de las/os enfermeras/os del PAC y hacemos un llamamiento a todo los compañeros/as a participar.
1.      Recogida de firmas en apoyo a las reivindicaciones profesionales, disponibles de listados para firmar en los Colegios de Lugo, Monforte y Burela.
 
2.      Acude e  día 21 frente a la Consellería de Sanidade (Santiago de Compostela) para acompañar la entrega de firmas y solicitar una reunión.
ACUDE A SANTIAGO EL DÍA 21 DE FEBRERO A LA CONSELLERÍA DE SANIDADE,
 
SALIDA del AUTOBÚS (gratuíto) as 9h desde EL CENTRO DE SALUD DE FINGOI
Anótate en el Colegio de enfermería para calcular o número de autobuses, el regreso a Lugo será por la mañana.

Os traballadores dos Puntos de Atención Continuada do Servizo Galego de Saúde aquí asinantes EXPOÑEN QUE prestan asistencia de xeito eventual, fixo ou interino en Puntos de Atención Continuada (PAC, destinados a urxencias extrahospitalarias) no Servizo Galego de Saúde; as condicións de traballo empeoraron nos últimos anos, tanto en recursos humanos e materiais coma en retribucións e presión asistencial, especialmente dende a creación das Estruturas Organizativas de Xestión Integrada. Por lo que SOLICITAN:
 • Equipos completos médico/enfermeiro en tódolos PACs. A atención a emerxencias sen persoal adecuado non é aceptable nun país desenvolvido; e a responsabilidade desta asistencia de baixa calidade é da mala planificación por parte das EOXI.
 • Respecto aos tempos de traballo do persoal conforme a directivas europeas, que están para garantir unha atención eficiente por persoal descansado en beneficio dos pacientes. Isto debe ser independente de ter un contrato fixo ou traballo fraccionado, o fraccionamento de contratos non pode empregarse para non cumprir cos descansos.
 • Calquera avaliación de “derivación hospitalaria” debe ser eliminada das listas de obxectivos, xa que as derivacións non son opcionais, seguen criterios médicos. Os ADX deben adecuarse ao traballo no PAC.
 • A existencia de  criterios obxectivos para a dotación de persoal nos PACS en base á carga asistencial, dispersión, distribución etaria, distancia ao hospital e número de mobilizacións polo 061 para garantir o dereito a asistencia.
 • O pago do 100% dos complementos de nocturnidade e festividade dende este momento e con carácter retroactivo dende o 2010.
 • Que non se aumente a xornada laboral efectiva das 1451 horas actuais, calquera exceso de xornada debe ser voluntario, incentivado e por tramos; empeorar as condicións laborais aumentarán as fugas de persoal a outras áreas e servizos e empeorarán a asistencia.
 • Computo axeitado de Incapacidades Temporais e permisos retribuídos.
 • As asistencias a calquera reunión convocada dende as  xerencias deben ser contabilizadas coma xornada laboral.
 • As dietas dos domingos e festivos deben ser aboadas pola comida e pola cea.
 • Elaboración dos calendarios de quendas dando prioridade ao persoal propio de PAC, ocupando o persoal voluntario os ocos.
 • A dotación de Equipos de Protección Individual a tódo o persoal que traballa nos PACs, inda que sexan persoal en formación ou ocasional. Debe existir un circuíto de limpeza que evite ter que levar a roupa a lavar ao domicilio persoal.

Posted in Blog/Noticias by Noticias Enfermería Lugo