Buscar
Buscar

Eleccións cargos da Xunta de Goberno do COE de Lugo o 28 de abril de 2024: Proclamación das candidaturas

12/04/2024

A Xunta de Goberno deste Ilustre Colexio de Enfermaría, en conformidade co previsto no artigo 35 dos Estatutos Colexiais, unha vez rematado o PROCLAMACIÓN DAS CANDIDATURAS presentadas en fecha e forma(por orde de rexistro de entrada):

 

ANIMAMOS A TODAS E TODOS AS/OS COLEXIADAS/OS, QUE ACUDAN A VOTAR o 28 de ABRIL

CENSO COLEXIAL

O censo estará exposto, para consultalo os/as interesados/as, no locais do colexio, ata o día 19-04-24. Quen o considere oportuno pódese poñer en contacto coas sedes do  colexio (de forma presencial, teléfono ou correo electrónico) e formular unha reclamación para corrixir os erros en que se puidese incorrer.

O censo definitivo será publicado de novo nos locais do colexio.

  • DÍA DAS VOTACIÓNS: as eleccións celebraranse o domingo 28 de abril
  • LUGAR: sede central do Colexio de Enfermaría sita na Avenida da Coruña 104, entresollado (Lugo).
  • HORARIO DAS VOTACIÓNS: entre as 9 horas e as 19:00 horas.

Os colexiados/as que concorran ao acto electoral, deberán acudir provistos do DNI, carné de colexiado, carné de conducir, pasaporte en vigor, co fin de que, pola Mesa Electoral se poda verificar a súa identidade e a súa inclusión no censo.

AS/OS COLEXIADAS/OS QUE SOLICITARON EXERCER O VOTO POR CORREO, NON PODERÁN REALIZALO DE FORMA PRESENCIAL O DÍA DAS ELECCIÓNS.

 

 

 

Posted in Blog/Noticias by Noticias Enfermeria Lugo