Buscar
Buscar

Convocatoria de proceso selectivo para o ingreso no grao medio da escala de especialidade de enfermaría

11/11/2019

Publicada a convocatoria do proceso selectivo para o ingreso,  pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo de grao medio da escala de técnicos facultativos de servizos social, especialidade enfermaría, da administración Xeral da Comunidad Autónoma de Galicia, (subgrupo A2). DOGA de 6 de novembro.

O modelo de solicitud estará á disposición de todas as persoas que desexen participar no proceso selectivo no portal web corporativo fuuncionpublica.xunta.gal, seguindo a ruta «procesos selectivos»–«Xeración e presentación de solicitudes de procesos selectivos», debendo o solicitante de disponer dun certificado dixital da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre (FNMT),DNI electrónico ou Chave365.

Prazo para presentar as solicitudes: será de vinte (20) días hábiles, que se contarán a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

VER DOGA

 

Posted in Blog/Noticias by Noticias Enfermería Lugo