Buscar
Buscar

Convocatoria Asamblea Xeral ordinaria do Colexio de Enfermería o 20 de febreiro de 2020

27/01/2020
Conforme o previsto nos Estatutos do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo, o pleno da Xunta de Goberno, en sesión celebrada o 21 de xaneiro de 2020, acordó convocar a Xunta Xeral Ordinaria o 20 de febreiro de 2020, ás 20 horas en primeira convocatoria e as 20:30 horas en segunda, a celebrar na sede central do Colexio, coa  seguinte orde do día:
  1. Designación de interventores
  2. Lectura e aprobación, se procede, do acta anterior.
  3. Informe de gestión da Xunta de Goberno.
  4. Aprobación, se procede, do balance económico e conta de resultados do ano 2019.
  5. Estudio e aprobación, se procede, dos presupostos para o ano 2020.
  6. Información do Proxecto Nursing Now Galicia e o 2020 Ano internacional da enfermeira e matroa.
  7. Rogos e preguntas.
Posted in Blog/Noticias by Noticias Enfermería Lugo