Buscar
Buscar

PUBLICADO O PACTO SOBRE A SELECCIÓN DE PERSOAL ESTATUTARIO TEMPORAL DO SERGAS‏

30/06/2016

Publicado no DOGA de data 30/06/2016, da resolución do pacto subscrito pola Administración sanitaria coas centrais sindicais  CIG, CESM-O ́MEGA, CC.OO., UGT e CSIF, sobre selección de persoal estatutario temporal do Sistema público de saúde de Galicia.

Vixencia e denuncia do pacto

O presente pacto entrará en vigor aos vinte días da súa publicación no Diario Oficial de Galicia. A súa vixencia rematará o 31 de decembro de 2020, e prorrogarase automáticamente por sucesivos períodos dun ano, de non mediar denuncia expresa de calquera das partes cunha antelación mínima de dous meses ao remate de cada ano natural.

VER PACTO DE SELECCIÓN TEMPORAL

Posted in Blog/Noticias by Noticias Enfermería Lugo